G奶的贴面诱惑写真套图39P芒果柯柯波萝社

G奶的贴面诱惑写真套图39P芒果柯柯波萝社

 医林集腋十六卷养素园传信方六卷花药小名录四卷升降秘要二卷奇药备考六卷本草纲目拾遗十卷似此中虚少纳者,遇之窃恐不堪磨耐,仍起风波而败,不可忽略。

其饼如云南棋子大,色微黄,干者做老黄色,腥气最烈,食之大能强阴,益命门火衰,于老羸最宜。一日减半,二日而平,真奇方也。

自汗为阳虚,盗汗为阴虚,敛虚即所以治盗汗也,非敛阳虚自汗也。内容:谢天士云∶虫中各种俱入药用,惟饭苍蝇无用,故本草不载其主治。

 清火毒郁热,通乳通淋,消肿,治膈噎,疗一切毒虫蛇伤。但病者多花甲之年,即使不病新邪,筋骨间早已空虚,何堪再经磨耐,又意寒热陡发,直至一候有余而解。

本病用酒炒,如吐血,须醋炒,或用酒炒黑。为臣使之药,即所以添兵弁。

内容:今之灶马,俗呼赃郎,又作蟑螂,纲目所谓蜚蠊也。 辛平味劣,止泻肠癖,除热调中。

Leave a Reply